Tắm trắng body

Quy trình tắm trắng body:

Bước 1 Tẩy da chết

Bước 2 Massage body tắm trắng

Bước 3 Ủ khóa trắng

Bước 4 Vỗ kem dưỡng body